Sabrina Brando

Sabrina_Brando

Sabrina Brando

Sabrina Brando woont in Spanje en is Directeur van dierenwelzijn en natuurconservatie adviesbureau AnimalConcepts en 24/7 Animal Welfare.

Waarover zou een kolibrie zingen? Hoe voelt een chimpansee zich als hij samen met anderen lekker aan het loungen is op het warme gras? Welke verhalen vertellen bomen elkaar over de jaren?

Als Storytelling Warrior vertelt Sabrina verhalen van dieren, bomen en landschappen, over onze connectie met natuur en hoe wij hier ook deel van uitmaken samen met alle andere dieren. Verhalen als een oproep om de perspectieven van andere dieren en levende wezens op te merken, te zien en te overwegen. Verhalen als oproep tot actie, om je hart en je ogen te openen, om vragen te stellen, om uitdagingen te erkennen en specifiek, om hoop te hebben. Wij kunnen allemaal ons steentje kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen en een medelevende en empathische wereld. Uiteindelijk gaat het niet alleen om dieren en de natuurlijke wereld, maar om jou en mij, om verbinding, compassie, zorg en empathie voor natuur en alle levende wezens, mensen of anderen.

English...

Sabrina Brando lives in Spain and is director of animal welfare and nature conservation consultancy AnimalConcepts and manages 24/7 Animal Welfare, dedicated to animal wellbeing 24/7 across lifespan.

What would a hummingbird sing about? How does a chimpanzee feel when lounging with others on the warm grass? What stories do trees tell each other over the years?

As Storytelling Warrior, Sabrina tells stories of animals, trees and landscapes, about our connection with nature and how we are part of this together with all other animals. Stories as a call to notice, to see and consider the perspectives of other animals and living beings. Stories as a call to action, to open your heart and eyes, to ask questions, to acknowledge challenges and specifically, to have hope. We can all contribute to sustainable development and a compassionate and empathetic world. Ultimately it is not just about animals and the natural world, but about you and me, about connection, compassion, care and empathy for nature and all living things, people or others.

www.animalconcepts.eu