Clanleden

Met haar enthousiasme en energie verbindt Kim mensen met zichzelf en met elkaar. Ze zet ze in beweging. Met een andere kijk op zichzelf en hun omgeving komen nieuwe oplossingen binnen bereik. Verhalen zijn hiervoor de sleutel tot succes. Het zijn verhalen die ons in verbinding met onszelf en elkaar kunnen brengen. Die ons hart laten openen.

Kim heeft haar levenservaring omgezet in een roman om een gezicht te geven aan het ongeziene leed van verwaarloosde kinderen. Ook geeft ze lezingen waarbij ze verhalen inzet om tot de zachte kern van het leven te komen.

Voor haar afstuderen heeft Kim een workshop ontwikkeld en gegeven aan pubers met een (traumatische) internationale achtergrond die zich onlangs vestigden in Nederland.

Wilt u Kim boeken voor een lezing of workshop, ga naar www.dezachtekern.com

 

 


Saskia Klinkenberg

Zou het niet fantastisch zijn als het werken met verhalen een serieuze plek krijgt in het   onderwijs?

Dit is de missie van Saskia Klinkenberg, hogeschool docent bij Hogeschool Rotterdam.

Door het vangen en optekenen van het verhaal leert de student verbanden te leggen tussen wie zij is, haar inbreng en het verhaal van de cliënt/klant. Verhalen geven inzicht, aanzet tot oplossingen en maken je uiteindelijk rijker in de uitoefening van je beroep en als mens.

Wat is het verhaal van de reis, van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende de opleiding?

Saskia heeft een reislogboek gemaakt gebaseerd op de reis van de Held: Een heldenreis in 8 etappes.Het boek biedt structuur en ruimte om jouw reisverhaal en dat van de ander op te tekenen in elke context.

Samen met studenten heeft ze het werken met verhalen vormgegeven en het belang en de waarde van Storyteling in het onderwijs laten zien. De resultaten zijn gebundeld in: De vrouw die het lange pad heeft gewandeld. Verhalen van en over studenten uit de minor Kansrijke Zorg.

 

Wil je meer weten, interesse hoe het werken met verhalen toegepast kan worden in het onderwijs? Neem contact op met s.klinkenberg@hr.nl

 


Met 'Hoofd, hart en ballen' bewees Caroline van Dockum dat storytelling helpt het echte verhaal te vertellen. Als communicatieadviseur heeft Caroline met Storytelling gewerkt aan de positionering van de opleiding Social Work bij de HAN. Studiekiezers bedienen met een eerlijk verhaal voor één van de belangrijkste keuzes in hun leven.

https://www.linkedin.com/in/carolinevandockum/


Hilga Rota werkt als trainer, coach en acteur voor verschillende organisaties. Met individuen en teams onderzoekt zij patronen en verhalen die ervoor zorgen dat communicatie stokt of juist stroomt. Zij begeleidt mensen van drama naar keuzes en kansen. Daarvoor gebruikt zij spel, interactieve en creatieve werkvormen, story’s en stilte.
Wij mensen vertellen onszelf en elkaar continu verhalen. Deze verhalen beïnvloeden onze manier van denken, voelen en doen. Soms zijn verhalen hoorbaar, omdat ze daadwerkelijk verteld worden. Soms zijn ze zichtbaar of voelbaar, door wat mensen uitstralen of doen.
Hilga nodigt mensen uit tevoorschijn te komen met wat er werkelijk leeft en brengt zo verandering op gang.
Haar meesterproef ging over storylistening. Zij onderzocht verschillende niveaus van luisteren. Zij ontdekte dat door storylistening er zich een ruimte opent die de poort is naar creativiteit, naar verbinding met onszelf, elkaar en met de planeet waarop we leven.
Storylistening is volgens haar essentieel om samen te leren, samen te werken en samen te bouwen aan een nieuwe toekomst.

www.hilgarota.nl


'Ken uzelf'.

Ontdekken wie je bent is meer dan alleen je eigen verhalen verkennen, het gaat ook om je context. Zowel systemisch als sjamanistisch werk begint met het kennen van je voorouders. En terecht, want in de epigenetica is ontdekt dat ervaringen van voorouders via DNA doorgegeven worden, waaronder ook trauma's. Hun verhalen leven door in ons.

Sharon studeerde cum laude af als docent Geschiedenis, het vak bij uitstek voor liefhebbers van verhalen en ook zo'n beetje het enige vak zonder tekort aan leraren.
In 2014 ging ze Psychosociale Begeleiding studeren aan de SPSO in Utrecht en parttime aan de slag als docent Loopbaan en Burgerschap op het MBO, wat ze nog steeds met veel plezier doet.
In 2018 sloot ze haar vierjarige studie af met een scriptie over storytelling in therapeutische setting, waarin ze ontwikkelingspsychologie volgens Steiner en Erikson verbindt met de reis van de held volgens Campbell. In datzelfde jaar ging ze in de leer bij een sjamaan, die haar onder andere leerde over het medicijnwiel en regressie- en reïncarnatietherapie.

Sharon heeft een eigen praktijk, De Sprookjessmid, waar ze haar kennis en ervaring uit diverse windrichtingen combineert met storytelling.

https://www.desprookjessmid.nl/


Sabrina Brando woont in Spanje en is Directeur van dierenwelzijn en natuurconservatie adviesbureau AnimalConcepts en 24/7 Animal Welfare.

Waarover zou een kolibrie zingen? Hoe voelt een chimpansee zich als hij samen met anderen lekker aan het loungen is op het warme gras? Welke verhalen vertellen bomen elkaar over de jaren?

Als Storytelling Warrior vertelt Sabrina verhalen van dieren, bomen en landschappen, over onze connectie met natuur en hoe wij hier ook deel van uitmaken samen met alle andere dieren. Verhalen als een oproep om de perspectieven van andere dieren en levende wezens op te merken, te zien en te overwegen. Verhalen als oproep tot actie, om je hart en je ogen te openen, om vragen te stellen, om uitdagingen te erkennen en specifiek, om hoop te hebben. Wij kunnen allemaal ons steentje kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen en een medelevende en empathische wereld. Uiteindelijk gaat het niet alleen om dieren en de natuurlijke wereld, maar om jou en mij, om verbinding, compassie, zorg en empathie voor natuur en alle levende wezens, mensen of anderen.

English...

Sabrina Brando lives in Spain and is director of animal welfare and nature conservation consultancy AnimalConcepts and manages 24/7 Animal Welfare, dedicated to animal wellbeing 24/7 across lifespan.

What would a hummingbird sing about? How does a chimpanzee feel when lounging with others on the warm grass? What stories do trees tell each other over the years?

As Storytelling Warrior, Sabrina tells stories of animals, trees and landscapes, about our connection with nature and how we are part of this together with all other animals. Stories as a call to notice, to see and consider the perspectives of other animals and living beings. Stories as a call to action, to open your heart and eyes, to ask questions, to acknowledge challenges and specifically, to have hope. We can all contribute to sustainable development and a compassionate and empathetic world. Ultimately it is not just about animals and the natural world, but about you and me, about connection, compassion, care and empathy for nature and all living things, people or others.

www.animalconcepts.eu

 

 


Iedereen heeft iets waardoor zijn ogen gaan stralen. Iets waardoor hij aan een stuk door gaat praten of juist heel stil wordt. Het is mijn wens om dat aan te raken, mensen aan te moedigen ernaar op zoek te gaan en wat eruit voortkomt samen te vieren.
Verhalen helpen mij daarbij. Ze verbinden en nodigen uit vragen te stellen en op zoek te gaan naar wat op dat moment belangrijk is. Verhalen zetten je aan een echt gesprek te voeren. En hoewel het iets is wat iedereen kan, valt het me telkens weer op hoeveel behoefte mensen hebben om een echt gesprek te voeren.
Als storyteller vertel ik verhalen in een traditionele vorm. Gewoon in een kring of op een podium. Om een verbinding te creëren met elkaar en het verhaal. En dan in gesprek te gaan over de betekenis die het voor iedereen kan hebben. Op zoek naar wat raakt. Daarmee hoop ik mensen te inspireren, te prikkelen en aan te moedigen hun dromen te volgen en hun talenten te gebruiken.
Tegelijkertijd heb ik ervaren dat er een behoefte kan ontstaan bij het publiek. Om door te praten en verder te ontdekken wat verhalen kunnen betekenen voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Daarom bied ik ook storytelling workshops en trainingen aan waarin mensen leren hun verhaal krachtiger te vertellen en walkabout weekends waarin zij aan de hand van de “Reis van de held” op het spoor van hun persoonlijk leiderschap kunnen komen.

www.talentwalks.nl

 


Bas Schepers is columnist, verhalenmaker, ongeneeslijk nieuwsgierig en gek van verhalen! Hij kan zich verliezen in de verwondering over gedrag van mensen en de verhalen die dit oplevert. Zijn hart ligt bij het onderwijs aan onze jongeren!

Hij schrijft columns, vertelt verhalen en haalt ze op. Bas schuwt ook niet zijn persoonlijke verhaal te vertellen en anekdotes en belevenissen in te brengen uit zijn werkzame leven bij o.a. Achmea, Hogeschool Utrecht en ROC Aventus.

In 2018 vond Bas het tijd voor meer helden in het onderwijs. Het onderwijs is en blijft de motor van onze samenleving, maar heeft niet altijd dit imago. De helden moeten weer zichtbaar worden en een plek krijgen voor hun verhaal. Om dit te bereiken heeft Bas het ‘Heldenbureau’ opgericht. Zijn missie; meer verhalen in de klas!

Samen met collega’s uit de wereld van storytelling, groepsdynamisch werken en de neuropsychologie verzorgt hij op maat gemaakte programma’s voor studenten, docenten, ouders en leidinggevenden in het onderwijs.

www.heldenbureau.nl


Jos van der Steenbeschreef voor zijn afstuderen de Odyssee van zijn vak: vijf generaties trainingsacteurs op reis vanaf 1978 naar nu, uitkomend bij de 5.0 versie van het trainingsacteren. Met in de hoofdrol: de vijf generaties, verhalen uit de praktijk, een praktische visie, de spelleercyclus, de vier verhaalrollen en vier verhaalcompetenties, de zes W’s, de drie H’s, Tell®, high tech- high touch, techniek en theater.

Jos ontwikkelde voor de praktijk van trainingsacteurs de nieuwe methodiek Tell!® een unieke double loop learningstorytelling methode.

 

Jos van der Steen is regisseur, trainingsacteur en Chief Creative Officer van Act Inc., marktleider in trainingsacteren. Hij volgde aan de Artez Hogeschool voor de Kunsten de opleiding  docent theater en regisseur, geeft les aan de Act Inc. Academy waar alle ruim 300 acteurs het vak leren en blijven leren en bouwt  voortdurend nieuwe concepten, trainingen, assessments, games en bedrijfstheater voor de b.v. NL.

Het vinden, schrijven, vertellen, spelen en regisseren van verhalen voor leer- en ontwikkeltrajecten noemt hij ‘Spelen met de werkelijkheid’.

https://www.actinc.nl

 

 


Antoinette Beijenonderzocht voor haar afstuderen aan de Storytelling Academy hoe we het Exodusverhaal als levensverhaal kunnen lezen en ervaren. De centrale vraag in het bekende bijbelverhaal is: Hoe maak je jezelf vrij (uit Egypte) om op weg te gaan (dwars door de woestijn) om bij je bestemming (het beloofde land) te komen?  Die reis verloopt via bepaalde fases. Door de fases van het Exodusverhaal te verbinden aan de fases van De Reis van de Held van Joseph Campbell heeft Antoinette een ingang gevonden om als storyteller met het Exodusverhaal te werken. De werkvormen die ze op basis hiervan heeft ontwikkeld, geven inzicht in welke fase je je als mens, bedrijf, team, organisatie of partnership bevindt. Op die manier ontstaat de mogelijkheid om op een nieuwe manier naar de werkelijkheid te kijken. En dat biedt perspectieven, brengt vastgelopen processen weer op gang, brengt begrip, herkenning en erkenning en geeft daarmee energie om voorwaarts te gaan. Voorwaarts op je eigen reis. Met als voertuig het verhaal.

 

Antoinette Beijen studeerde pedagogiek en deed vervolgens de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Daarna werkte zij 10 jaar lang in de geestelijke gezondheidszorg met kinderen, adolescenten en hun ouders totdat ze na een burn-out afscheid nam van het psychologenwerk in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Gaandeweg ontdekte ze de kracht van verhalen en de inzichten die deze (oude) verhalen nog altijd springlevend maakt en ons richting kunnen geven bij het bewandelen van onze eigen levensweg. Zij adviseert bedrijven, personen, teams, bij het weer in beweging brengen van vastgelopen processen. Daarnaast werkt Antoinette als presentatietrainer en –coach en waarbij zij gespecialiseerd is in het verwerken van persoonlijke verhalen bij het overbrengen van je boodschap.

http://antoinettebeijen.nl