Clanleden

Antoinette Beijenonderzocht voor haar afstuderen aan de Storytelling Academy hoe we het Exodusverhaal als levensverhaal kunnen lezen en ervaren. De centrale vraag in het bekende bijbelverhaal is: Hoe maak je jezelf vrij (uit Egypte) om op weg te gaan (dwars door de woestijn) om bij je bestemming (het beloofde land) te komen?  Die reis verloopt via bepaalde fases. Door de fases van het Exodusverhaal te verbinden aan de fases van De Reis van de Held van Joseph Campbell heeft Antoinette een ingang gevonden om als storyteller met het Exodusverhaal te werken. De werkvormen die ze op basis hiervan heeft ontwikkeld, geven inzicht in welke fase je je als mens, bedrijf, team, organisatie of partnership bevindt. Op die manier ontstaat de mogelijkheid om op een nieuwe manier naar de werkelijkheid te kijken. En dat biedt perspectieven, brengt vastgelopen processen weer op gang, brengt begrip, herkenning en erkenning en geeft daarmee energie om voorwaarts te gaan. Voorwaarts op je eigen reis. Met als voertuig het verhaal.

 

Antoinette Beijen studeerde pedagogiek en deed vervolgens de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Daarna werkte zij 10 jaar lang in de geestelijke gezondheidszorg met kinderen, adolescenten en hun ouders totdat ze na een burn-out afscheid nam van het psychologenwerk in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Gaandeweg ontdekte ze de kracht van verhalen en de inzichten die deze (oude) verhalen nog altijd springlevend maakt en ons richting kunnen geven bij het bewandelen van onze eigen levensweg. Zij adviseert bedrijven, personen, teams, bij het weer in beweging brengen van vastgelopen processen. Daarnaast werkt Antoinette als presentatietrainer en –coach en waarbij zij gespecialiseerd is in het verwerken van persoonlijke verhalen bij het overbrengen van je boodschap.

http://antoinettebeijen.nl

 


De storyteller als reisleider

Rick Kasmo woont samen met zijn lieve gezin in Rotterdam. Zijn motto is “Leven is Bewegen”. hij houdt van hardlopen, lezen en lekker eten. In mijn professionele omgeving leidt hij met veel plezier teams in het Erasmus MC. Hij geniet vooral van op reis zijn en het creëren van nieuwe verhalen.

Over zijn masterproof:

Welke betekenis heeft de storyteller als ‘reisleider’ en welke wijsheid neem ik mee in mijn (persoonlijk-) leiderschap?

Als facilitator heb ik verschillende groepen meegenomen op een Storytelling reis. Ik heb daar de verbindende kracht ervaren van Storytelling. De reizen hebben geleidt tot meer begrip voor elkaar en een gevoel van eenheid.

Linkedin

 


De Narratieveling

In haar werk als hogeschooldocent bij Fontys OSO staat vertellen en het verhaal beeldend maken door inzet van taal, zintuigen en beleving centraal. Humor als middel om maatschappelijke thema’s te bespreken, kritisch te beschouwen als ook uitdagend, de Nar!
De narratieveling zet aan tot reflecteren op handelen, oordeelsvorming en waarderen. Hoe speelt je biografisch verhaal mee in de wijze waarop je onderwijs biedt, uitvoert en vormgeeft? Storytelling en catching is het verhaal losmaken, zichtbaar en voelbaar maken. door het bijna ‘naïef ‘ te benaderen. Luisteraars geven aan graag te luisteren, bewust te worden door juist het beeldende taalgebruik en de beleving, dat is de ‘lieveling’.

Haar masterproof gaat over de vraag: Hoe kan Storytelling bijdragen aan de bewustwording van de professional op zijn eigen handelen en denken en hoe staat dit in relatie tot de verwachtingsvorming naar leerlingen en studenten?

Linkedin 


Hans is programmamanager, trainer en procesbegeleider bij de provincie Utrecht en heeft een fascinatie voor oude verhalen. De oude native Americans, Europeanen en Perzen hadden geen psychologen en loopbaancoaches, maar worstelden wel met dezelfde essentiële levensvragen als de moderne mens. Waar sta ik? Waar ga ik heen? Wat is mijn rol in het grotere geheel? Wat is mijn volgende stap? Om daar een begin van een antwoord op te krijgen vertelden ze elkaar verhalen. Springmuis is daar een prachtig voorbeeld van, maar vergeet ook niet de verhalen over De veer uit de borst van de vuurvogel, Baba Yaga en Percival.

In zijn dagelijkse praktijk gebruikt Hans oude, maar zeker ook nieuwe, verhalen om zijn projecten betekenis te geven. Voor hemzelf, maar ook voor de organisatie en de maatschappij. Hij denkt dat de wereld meer zingevende verhalen nodig heeft.

Projectleiders en programmamanagers staan aan de lat om ingewikkelde klussen te realiseren. Vaak onder hoge (tijds)druk en met beperkte middelen en mensen. Dat vinden we ook leuk. Anders werkten we wel in de lijn. Om dat hoge tempo vol te kunnen houden is stuurmanskunst en een samenbindend, richtinggevend verhaal nodig. Voor het team, maar zeker ook voor de projectleider of programmamanager zelf.

Hans ontwikkelde een Storycanvas dat de projectleider of programmamanager praktische handvaten biedt om dat verhaal te maken. De basis voor het Storycanvas komt bij het BusinessModelCanvas en het programmacanvas vandaan en is gebaseerd op de Reis van de Held. Op één A3 krijg je een totaaloverzicht van alle voor het verhaal noodzakelijke elementen: Held, draak, verlangen, helpers, harmers. De bijbehorende workshop geeft je inzicht in de rol en positie die jij als stuurman zonder strepen inneemt in dat verhaal.  Welk verhaal heb jij te vertellen aan jezelf, je opdrachtgever, je team?


Bart is BusinessVersneller voor mensen met Ideeën en afgestudeerd aan de Storytelling Academy.
Spirit in Business! Dat is wat Bart Vermeulen jou en je organisatie komt brengen. Met 25 jaar veelzijdige ervaring in 'de business’ is zijn overtuiging dat de Beste Toegevoegde Waarde (BTW) van een organisatie ontstaat als er echte verbinding is met mensen, vanuit de wens zowel medewerkers als klanten echt te begrijpen. Succesvolle business gaat voor Bart om het boven verwachting waarmaken van de verwachtingen van mensen. Mensen die zich begrepen weten in hun behoeften.

Dat begint met een goed verhaal. Het verhaal van jou en je organisatie. Een verhaal dat enthousiasme vrijmaakt. Waaruit blijkt waarom jij doet wat je doet en wat je kunt betekenen.

Bart helpt jou. Met de richting die je gaat, de inrichting die je kiest en de verrichting die je uitvoert. Met het verhaal dat dit glashelder maakt. Jouw verhaal.

Als mede-oprichter en bevlogen trainer van “De BusinessVersneller” hebben Bart en zijn partners inmiddels ruim 100 ondernemers, ondernemende mensen en hun organisaties in Nederland geholpen met de volgende stap in hun business.

Website


Ramiro Martina is docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens zijn lerarenopleiding benadrukte een hoogleraar het belang van verhalen in het onderwijs. Sindsdien ziet Ramiro de noodzaak in om voortdurend goede verhalen te vertellen. Niet uitsluitend de feiten weergeven en verklaren, maar ook gevoelens, ervaringen en gebeurtenissen. Met zijn stem en gebaren zet hij verhalen in als een didactische werkvorm.
Een verhaal is ook een middel om onbespreekbare ervaringen bespreekbaar te maken. Zo gebruikt hij verhalen om te reflecteren waar hij vandaan komt en wie hij eigenlijk is.

De emotionele lading, om als Antilliaanse jongen van achttien, met een kleurrijke komaf, familie en veiligheid te moeten verlaten, is het onderwerp van zijn afstuderen.Voor zijn masterproof ging hij terug in de tijd naar het moment dat hij naar Nederland verhuisde. Onder het pseudoniem Hulio Martina verwoordt en verbeeldt hij dit aan de hand van een filmpje en een serie columns.


Iedere vrouw is de heldin van haar eigen verhaal

Vanuit die gedachte ontwikkelde schrijver en storycoach, Edith de Wit, de narratieve methode van Het Verhaal van de Heldin. Het is een metaforische levensreis en beschrijft de persoonlijke groei en transformatie van meisje tot mentor. Het verhaal van de heldin helpt vrouwen om stevig in hun schoenen te staan en met vertrouwen nieuwe wegen te bewandelen.

Voor dit onderzoek verdiepte zij zich in mythen, volksverhalen, moderne literatuur en films met vrouwen in de hoofdrol. Daarnaast interviewde zij vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden. Over haar bevindingen schreef zij het boek: In de voetsporen van de heldin, ontdek stap voor stap het verhaal van je eigen leven. Ook ontwikkelde ze een bijbehorend werkboek met inzichtvragen en oefeningen.

Edith geeft lezingen en trainingen over Het Verhaal van de Heldin. Zij helpt vrouwen om hun unieke verhaal te ontdekken en op papier te zetten, zodat ze hun talenten, wijsheid en ervaringen kunnen delen met de wereld.

Website


Hélène is eigenaar van business storytelling bureau InsideStory, samen met haar man Wijnand van Oene.

Hélène traint, adviseert en begeleidt teams en individuen bij uitdagingen in leiderschapsontwikkeling, verandering en interne en corporate communicatie. Ze ontwikkelde haar visie en aanpak in de jaren dat ze als communicatieadviseur met storytelling werkte. Het fundament onder al haar werk is nu het Strategisch Storytellingmodel van InsideStory dat alle verhalen binnen en buiten een organisatie met elkaar verbindt.

Hélène wil de kracht van verhalen en business storytelling vooral in handen geven van changemakers. Ze helpt leiders, organisatie-, verander- en communicatieprofessionals die de mens binnen het systeem weer centraal willen zetten. Organisatiekantelaars die niet alleen rationele maar ook emotionele motivatie bij elkaar willen brengen rond organisatiedoelen. Ze helpt je om mensen vanuit het hart te raken en aan wezenlijke verbinding met elkaar en met de organisatie te bouwen. Verhalen en narratieve technieken staan uiteraard centraal.


Ignace is werkzaam bij de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Hij heeft Communicatiewetenschappen in Amsterdam en Corporate Communication in Rotterdam gestudeerd en de Storytelling Academy afgerond.

Zijn uitgangspunt is via het formuleren van memorabele zinnen en verhalen antwoord te zoeken op de vraag: Wat is de zin om …..

Zin geven aan loopbaan en/of levensloop (opnieuw) via wezenlijke zinvragen. Succesvol te solliciteren met een goed verhaal.
Zin hebben om onderdeel te zijn van je gemeenschap (privé en/of werk).
Letterlijk de ruimte te nemen om op verhaal te komen.

Hij doet dat op de universiteit, bij u thuis, in uw organisatie, via workshops, meerdaagse trainingen met collega’s: in een klooster (storytelling en spiritualiteit) in een stiltecentrum (storytelling en mindfulness) of op andere locaties.

LinkedIn