Astrid Lindenburg

Astrid Lindenburg

De planeet heeft niet nog meer succesvolle mensen nodig. De planeet heeft dringend vredesstichters, helers, herstellers, verhalenvertellers en mensen die op alle mogelijke manieren van elkaar houden nodig.

                                                                                                          Dalai Lama XIV

Waarderen van diversiteit en storytelling zijn twee grote liefdes van Astrid Lindenburg. Ze is docent in het domein Begeleiden van de HBO-Master Educational Needs van Fontys Opleiding Speciale Onderwijszorg. Naast docent is zij studiecoach, onderzoeksbegeleider, docent onderzoeker en houdt zij zich bezig met het Internationale perspectief in het generieke curriculum van de Master. Vol passie organiseert zij studiereizen naar Ghana. Astrid is afgestudeerd aan de Storytelling Academy en mag zich Chief Storyteller noemen. Ze heeft Internationalisering en Storytelling weten te verenigen voor haar studenten, onderwijsprofessionals, en dat heeft geresulteerd in een boek: Vertel, ik luister met als ondertitel Storytelling, Internationalisering en interculturele competenties. Hiermee hoopt ze eenieder die met leerlingen en/of studenten werkt te inspireren tot waarderen van diversiteit.. Centraal staat de veelkleurige wereld, waarin we als mensen elkaar ontmoeten, bekijken door de bril van verhalen vertellen. Hoe kunnen we met elkaar omgaan als we elkaars verhalen niet kennen? Hoe kunnen we elkaar begrijpen als we niet naar elkaar luisteren? Door met verschillende activiteiten de dialoog aan te gaan, kunnen we als mens, al dan niet samen met leerlingen of studenten interculturele sensitiviteit ontwikkelen.

Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan kunt u mij mailen 

Astrid op Linkedin