Clanleden

Christine Fenech

In my personal and professional work as an educator and coach, I deal with communication and connection. Storytelling allows me to explore both but it helps me to place the emphasis on connection. When working with people’s personal stories, storytelling helps us understand what it is we want to communicate to create meaningful connections. It does it in a language that is universal and simple and that we understand instinctively as humans.

My personal mission is to help people connect to themselves and from that home within themselves, connect with others, om mensen te verbinden door verbondenheid.

Through The Cabinet of curiosities,  the project I started during my journey towards becoming Chief Storyteller, I become a midwife to people’s stories and this in turn allows them to explore who they are, how they interact with the world and how to connect to their wholehearted desire, their bliss.

A short description of the graduation project

The Cabinet of Curiosities is a tool for summoning our personal stories and for considering the relationship of these stories to our dominant narratives. By remembering and curating our stories we remember ourselves and we allow our stories to work on us. It is a process, that like our consciousness, is ever-changing and infinite, steadily brining us closer to that home  within ourselves.


Het verhaal achter de beeldvorming naar voren brengen, woorden geven aan ongepolijste verhalen en hun betekenis, dat is waar storytelling voor mij over gaat. Zodat je blik verruimt, het onzichtbare zichtbaar wordt, inzicht ontstaat, inspiratie opborrelt en kansen vergroten.

Na communicatiestudies aan de Hogeschool van Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam vormde mijn loopbaan zich op uiteenlopende plekken: van corporate, non-profit en overheidsorganisaties tot het sociaal en cultureel domein. Daar deed ik ervaring op in marketing en communicatie, branding en projectmanagement, met als rode draad: verbinding leggen tussen de ene en de andere wereld en de koppeling maken tussen maatschappelijk en zakelijk belang.

Storytelling verbreedt mijn werkleven. Het resultaat van mijn afstudeerproject is hier een sprekend voorbeeld van. Geboeid door verhalen over persoonlijke ontwikkeling van mensen met een beperking, maakte ik een serie portretten over hun reis naar groei en succes. Heldenreizen, met alle tegenslagen en overwinningen die daarbij horen. Met een narratieve routekaart als kompas kreeg ik inzicht in het persoonlijke verhaal achter de zoektocht naar talent, de route om tot bloei te komen en te dromen. De opbrengst is niet alleen een wake-up call voor de buitenwereld, maar ook een inspiratiebron voor wat mogelijk is als je een beperking hebt.

Mariël op Linkedin


De kernwoorden die Pascale het best omschrijven zijn: verbinden, kennisdelen en wereldverbeteren.

Daar put ze energie uit en die vormen het kompas voor haar persoonlijke en zakelijke keuzes. Ze staan ook in haar twitterbio. Ze studeerde Nieuwgriekse taal en letterkunde en communicatiewetenschap. Ze heeft van alles gedaan in haar loopbaan, zich ingezet voor vrouwenemancipatie, een betere afspiegeling van de multiculturele samenleving in de media en politiek die dichtbij mensen staat. Ze was onder meer raadslid en ambtenaar bij verschillende gemeenten. Ze schrijft blogs, haiku’s, verhalen en romans (nou, ja, voorlopig een roman dan).

Ze gebruikt verhalen in haar werk als zelfstandige adviseur binnen gemeenten.

Voor een beter beeld, zie www.pascalegeorgopoulou.nl


Smachten, stamelen en stuntelen. Dat is waar het voor Sietske allemaal over gaat. Gladjes gezegd: dromen, delen en doen. Als schrijver maakt ze er graag een drama van, als expert helpt ze professionals en teams hun ideaal, hun kracht en hun worsteling in taal te vangen. Ze vaart een stukje met je mee, leeft zich in en helpt om woorden te geven aan dat wat je bedoelt. Het resultaat is een krachtig en waarachtig verhaal. Met zo’n verhaal krijg je mensen mee. Het laat zien: we zitten in hetzelfde schuitje. We deinen, dobberen, laveren, belanden in de mist, slaan geheid overboord, klimmen er weer in, varen dapper door en zie je die stip aan de horizon? Daar gaan we naartoe. Een krachtig en waarachtig verhaal verbindt, zorgt voor herkenning en zet in beweging. Ideaal!

Sietske Mol schrijft, maakt, adviseert bij communicatiekwesties en geeft workshops. Voor haar afstuderen ging ze op zoek naar de rode draad in zichzelf. Haar droom, haar bliss en haar draak. Het resulteerde in een visie en een aanpak waarin ze als Chief Storyteller de kracht van verbeelding, de kracht van taal en de kracht van samen doen verenigt. ‘We klungelen wat af met z’n allen. Luisteren naar elkaar, zorgen voor de aarde, genieten van schoonheid, koesteren wat van waarde is en veranderen wat niet werkt…. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar oefening baart kunst en goed voorbeeld doet volgen. Laten we luisteren naar verhalen waarin het lukt en vertellen dat het kan!’

www.meisjeopzee.nl


Ingrid van der Geest

Ingrid is een conceptuele storyteller. Ze begeleidt bedrijven en organisaties bij het vinden van verhalen en het zoeken naar een vorm die de inhoud tot leven brengt. Dit kan bijvoorbeeld een boek, geschenk, film of animatie zijn, maar ook een bijeenkomst, evenement of campagne.

Door haar ervaring als conceptontwikkelaar en copywriter in de reclame en communicatie weet ze ingewikkelde vraagstukken terug te brengen tot de essentie. Met haar betrokkenheid, enthousiasme, vakmanschap en doorzettingsvermogen zorgt ze voor een eindproduct dat mensen raakt en verbindt.

Ingrid heeft een voorliefde voor positieve projecten die van meerwaarde zijn voor de organisatie, de samenleving en de natuur.

PIT creatieve communicatie

www.pitcc.nl


Mirna Ligthart is sinds 2021 directeur van Stadsreporters. Zij is filmmaker en storyteller. Na een decennium de montage te hebben gedaan voor documentaires van Frans Bromet gevolgd door acht jaar de filmeducatieve stichting De frisse blik te hebben geleid, gebruikt zij nu film, podcast en verhalen om stem te geven aan verhalen en mensen die minder worden gehoord of betrokken. Zij maken zélf films en podcast. Deze verhalen brengen plekken en bewoners in beeld die als rolmodel en inspiratie kunnen dienen voor een sociale, diverse, gezonde en duurzame stad. Het handboek dat ze over deze methodiek schreef, en waar zij op afstudeert, geeft inzicht in haar manier om maatschappelijke impact te maken met behulp van participatieve storytelling met beeld en geluid.

Meer over Mirna...

Meer over de Stadsreporters...

 


Judith Buysse studeerde SPH in Leiden en vertrok daarna naar Antwerpen voor een studie Taal- en Letterkunde, richting Nederlands en Theater- Film en Literatuurwetenschap. Tijdens haar studie was ze betrokken bij en initiator van verschillende culturele events, filmwedstrijden, theatervoorstellingen en verschillende redacties. Na haar studie ging ze als content creator aan de slag bij Antwerp Management School.

Vandaag is ze marketingmanager bij Sioo, een opleidingsinstituut in organisatiekunde, veranderkunde, advieskunde en leiderschap. In deze twee functies maakte ze kennis met het verhalen over leiderschap, hrm en andere onderwerpen gerelateerd aan professionele ontwikkeling. Het is haar ambitie om nog meer in de diepte van die onderwerpen te duiken waar ze het persoonlijke leven raken, zoals werkgeluk, zingeving en mentale gezondheid. Het maken van persoonlijke interviews en verhalende journalistiek in bredere zin is dan een voorwaarde om de lezer te betrekken bij een onderzoekende houding.

Voor het afstuderen van Chief Storyteller onderzocht ze wat de essenties van goede narratieve journalistiek zijn om een goed verhaal te maken én vinden.

 

Judith op Linkedin

 


De planeet heeft niet nog meer succesvolle mensen nodig. De planeet heeft dringend vredesstichters, helers, herstellers, verhalenvertellers en mensen die op alle mogelijke manieren van elkaar houden nodig.

                                                                                                          Dalai Lama XIV

Waarderen van diversiteit en storytelling zijn twee grote liefdes van Astrid Lindenburg. Ze is docent in het domein Begeleiden van de HBO-Master Educational Needs van Fontys Opleiding Speciale Onderwijszorg. Naast docent is zij studiecoach, onderzoeksbegeleider, docent onderzoeker en houdt zij zich bezig met het Internationale perspectief in het generieke curriculum van de Master. Vol passie organiseert zij studiereizen naar Ghana. Astrid is afgestudeerd aan de Storytelling Academy en mag zich Chief Storyteller noemen. Ze heeft Internationalisering en Storytelling weten te verenigen voor haar studenten, onderwijsprofessionals, en dat heeft geresulteerd in een boek: Vertel, ik luister met als ondertitel Storytelling, Internationalisering en interculturele competenties. Hiermee hoopt ze eenieder die met leerlingen en/of studenten werkt te inspireren tot waarderen van diversiteit.. Centraal staat de veelkleurige wereld, waarin we als mensen elkaar ontmoeten, bekijken door de bril van verhalen vertellen. Hoe kunnen we met elkaar omgaan als we elkaars verhalen niet kennen? Hoe kunnen we elkaar begrijpen als we niet naar elkaar luisteren? Door met verschillende activiteiten de dialoog aan te gaan, kunnen we als mens, al dan niet samen met leerlingen of studenten interculturele sensitiviteit ontwikkelen.

Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan kunt u mij mailen 

Astrid op Linkedin


Florieke Koers is een bevlogen, veelzijdige en daadkrachtige communicatieprofessional met ruime ervaring in zowel interne, corporate als marketingcommunicatie. Haar expertise ligt naast storytelling op het gebied van bedrijfsjournalistiek, persvoorlichting en onderzoekscommunicatie. Florieke gelooft dat ze als communicatieprofessional werkt met de ziel van een organisatie, de onzichtbare kracht achter het geheel. Storytelling gebruikt ze om mensen in beweging te krijgen, om die onzichtbare kracht te activeren.

Florieke is nieuwsgierig en fijngevoelig. Ze heeft haar antenne altijd uitstaan en beweegt zich makkelijk door een organisatie. Ze helpt mensen hun verhaal op hun eigen manier te vertellen, maar verliest de feiten niet uit het oog. Ze luistert aandachtig en stelt de juiste vragen. Door haar open houding nemen mensen haar makkelijk in vertrouwen en komt ze samen met hen snel tot de essentie. Florieke is een gedreven schrijver met een eigen, heldere schrijfstijl.

Voor haar afstuderen heeft Florieke de corporate story van HAS Hogeschool ontwikkeld. Ze vormde zich daarbij tevens een visie op hoe je een corporate story inzet: als basisverhaal waar mensen in de organisatie vervolgens zelf mee aan de slag gaan. Dat ze het verhaal veranderen is niet erg. Het zorgt er juist voor dat ze het zich eigen maken, dat het van hen wordt. Een corporate story is even dynamisch als de organisatie zelf. Door het verhaal te ontwikkelen en vervolgens in de organisatie los te laten, gaat het leven.

 

Forieke op Linkedin

 


 

Wat zou jij doen als je een jaar lang de held kon zijn?  Als je vanuit nieuwe perspectieven je eigen leven kon herontdekken?  Iris ging dit experiment aan als onderdeel van haar Meesterproef Storytelling en bedacht twaalf manden lang opdrachten en reflectievragen om op een speelse manier de 12 fases van de held te doorleven. Aan het einde van de reis heeft ze de vragen gebundeld in een werkboek, een guided journal.

Tijdens het experiment ontdekte Iris dat de proloog alleen comfortabel is zolang je niet weet dat je erin zit, dat een mentor je pas kan vinden als je jezelf laat zien, dat vol overtuiging struikelen over de selectiedrempel meer oplevert dan mee-dobberen en dat angst niet de vijand is.

Als Chief Storyteller wil Iris vooral blijven schrijven. Via essays en gedichten wil ze aandacht geven aan nieuwe perspectieven in het leven van alledag.

Iris op Linkedin